تماس با ما

مرکز آی تی با هدف بهبود سطح دیجیتال شروندی با دوره های آموزشی و جشنواره ها و مسابقات راه اندازی شده

تماس : info@iran-technology.ir

وب سایت : IT

درباره ما

مرکز آی تی با هدف بهبود سطح دیجیتال شروندی با دوره های آموزشی و جشنواره ها و مسابقات راه اندازی شده

سیستم هایی که فعلا فعال میباشند

سابدامین شرکت ها و فروشگاهای معتبر که شما با ارائه مدرک معتبر مثل جواز کسب میتوانید یک زیر دامنه از ای تی داشته باشید که خود اعتبار است یعنی مورد تاید ما

ما فظای طراحی و راه اندازی وب سایت با نرخ دولتی در اختیار شما قرار میدهیم

به عنوان مثال سرور لینوکس با تمامی امکانات فقط ماهی پنج هزار تومان

با تشکر

خدمات

لطفا با سابدامین مورد نظر وارد شوید